Pasaport Türleri

pasaport-turleri

1. Umuma Mahsus Pasaport (Bordo Pasaport)

Umuma Mahsus pasaport genel pasaport türüdür, kanunen bir ceza sebebi ile pasaport alma hakkı olmayan kişiler haricinde tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları umuma mahsus pasaport alırlar.

2. Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport)

TCMM eski üyeleri , eski bakanlar ve 1. 2. 3. kademede görev yapan veya emekli olan tüm kamu görevlileri ve bürokratlar hususi pasaport yani yeşil pasaport alma hakkına sahiptir. Bu kişilerin eşleri ve 25 yaşından küçük evli olmayan ve iş sahibi olmayan tüm evlatları da yeşil pasaport alabilirler. Ayrıca bedeliye başkanları da yalnızca görev sürelerince hususi pasaport sahibi olabilirler. Bunun dışında kalan kişiler umuma mahsus bordo pasaport alabilirler. Yeşil yani hususi pasaport üst kademe kamu görevlilerine verilen bir ayrıcalıktır ve çoğu ülke yeşil pasaport sahibi TC vatandaşlarına vize uygulamaz. Bedeliye başkanları ve sözleşmeli çalışan yüksek kademe bürokratlar haricindeki emekli ve çalışan kamu görevlileri ömür boyu hususi pasaport alma hakkına sahiptirler. Hususi pasaport işlemleri yalnızca il emniyet müdürlüklerindeki özel bürolar tarafından yapılmaktadır. Başvuruda özel belgeler talep edilmektedir (görev , kademe ve süre belirten resmi kurum yazıları vb evraklar)

3. Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport)

Görevleri gereği geçici süre yurtdışında hizmet veren üst kademe  kamu görevlilerine verilen pasaport hizmet pasaportudur. Yalnızca görev süresince verilmektedir.  Başvuruda özel belgeler talep edilmektedir (görev , kademe ve süre belirten resmi kurum yazıları vb evraklar)

4. Diplomatik Pasaportlar (Siyah Pasaport)

Devlet idaresinde bakan , tüm TCMM üyesi millet vekilleri ve askeri komuta kademesindeki genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanlarına ve dışişleri yüksek bürokrasisine sunulan özel pasaport türüdür. Yalnızca aktif hizmette yani diplomatik vazifesi gereği olarak yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil yetkisindeki kişilere verilir. Hak sahibi kişinin eşi ve 25 yaşını aşmamış evlatları da bu pasaportu almaya hak sahibidirler. Vazife süresi bittikten sonra diplomatik pasaport verilmez, kişi görevi veya geçmiş hizmeti gereği hususi pasaporta hak sahibi olabilir.