Yurtışında İşçi İşveren durumunda bulunanların askerlik işlemleri

askerlikYurtışında İşçi İşveren durumunda bulunanların askerlik işlemleri Askerlik kanununa göre düzenlenen kurallara göre yapılmaktadır. Yurtdışında çalışma ve oturma izini bulunanlar, gemi adamı olarak çalışanlar , işveren konumunda olanlar , yabancı ülke vatandaşlığı bulunanlar bu izinlerini belgelemeleri durumunda 38 yaşına kadar askerliklerini tecil etme ve şartları yerine getirirlerse bedelli askerlik yapma hakkına sahip olabilmektedir. Tüm ilk başvurular şahsen temsilciliklere yapılırken sonraki başvurular ilgili belgeler ve dilekçenin posta yoluyla gönderilmesi ile de yapılabilmektedir.

Askerlik tecilinin yapılabilmesi için kişinin Askerlik yükümlülüğünün bulunması , Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması , 38 yaşını tamamlamamış olması ve yukarıdaki şartlardan en az birini yerine getiriyor olması gerekmektedir.

Ayrıca evlilik birleşmesi ve oturma çalışma izini taahütleri yabancı ülke makamlarınca sağlanmış ama henüz işlem durumunda olan kişiler de tecil başvurusu yapabilmektedirler.

Askerlik ertelemeleri 38 yaşının tamamlandığı yılın 31 Aralık gününe kadar yapılabilmektedir ve dayanak belgenin temin ettiği yurtdışında bulunma süresi nin yılının son gününe kadar yapılmaktadır. Beyana göre tecil yapılmamaktadır, Örneğin gemi adamı olarak italyada bulunan kişi görevinin bittiği yılın son gününe kadar , öğrenciliği 2 yıl sonra bitecek kişi öğrenciliğinin bittiği yılın son gününe kadar tecil işlemi yapabilmektedir. Çalışma , Oturma izinleri 1 yıldan çok tanımlanmış Türk vatandaşları bu izinlerin bittiği yılı takip eden yılın 31 aralığına kadar da tecil işlemi yapabilmektedir.

 

Aşağıdaki durumlarda tecil işlemi yapılamamaktadır,

Çalışma İzini , Oturma izini , Resmi yabancı ile evlilik ve aile birleşimi bulunmayan kişiler yurtdışında Turist veya Ticari vize ile dahi bulunsa Askerlik tecil işlemi yapamazlar.

Çalışma izini almış olmasına rağmen mesleği itibarı ile çalışmaya başlamamış veya çalışma için gerekli diğer işlemleri yapmadıkları için çalışan statüsünde bulunmayanlar tecil işlemi yapamazlar.

Yurda kesin dönüş yapanlar dahil tecil süresi içerisinde Türkiyede 1 yıl içerisinde 184 günden fazla bulunan kişilerin tecil işlemi yapılmaz.

Resmi Kamu görevi icra etmek için yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin tecil işlemi yapılmaz.

Yurtdışına kaçak yollarla geçen veya iltica eden kişilerin tecil işlemi yapılmaz.

Gemi adamı sözleşmesi biten kişiler ve Türk bandıralı gemilerde çalışan Türk vatandaşlarını tecil işlemi yapılmaz.

Askerlik görevi fiilen başlamış kişilerin tecil işlemi yapılmaz.

 

Tecil yapılmış kişilerin tecilleri aşağıdaki durumlarda kaldırılmaktadır.

Herhangi bir takvim yılı içerisinde 184 gün Türkiyede bulunmuş kişilerin (Hayati tehlike barındıran durumlarda veya yatarak uzun tedaviler için yurda dönen kişilere ayrıcalık tanınmaktadır.)

Herhangi bir belgede sahtecilik yaptığı tesbit edilen kişilerin tecil işlemleri iptal edilmektedir.

Tecil etme dayanakları ortadan kalkan Türk vatandaşlarının.

Vatandaşlıktan çıkan veya vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin.

Bulunduğu ülkeden sınır dışı edilerek Türkiyeye dönen kişilerin.

 

Bulunduğu ülkede büyük doğal afet , içsavaş veya toplumsal olay , hayati tehdit edecek salgın hastalık yaşanması durumunda zorunlu ve can güvenliği sebebi ile Türkiyeye kendi imkanları ile dönüş yapanlar veya Devlet tarafından tahliye edilen kişilerin askerlik tecilleri başvurmaları halinde 1 yıl süre ile yapılmaktadır, durum 184 günden çok sürerse ve ilgili ülkeye dönüş yapılabilecek durumda olmasına rağmen kendi tercihleri ile dönüş yapmazlarsa askerlik tecilleri iptal edilmektedir.

 

Yurtışında İşçi İşveren durumunda bulunanların askerlik işlemleri ile ilgili resmi özet bilgilendirme sayfasını incelemek için ve konsolosluk randevusu alarak işlem yapmak için aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz.

http://www.konsolosluk.gov.tr/Procedure/ShowProcedureDetail/?procedureId=5&procedureDetailId=5028

İlgili Yazılar