Podgoritsa Büyükelçiliği

Podgoritsa Büyükelçiliği Adresi :
Ambasada Turske Radosava Burica b.b. (Do Codre) 81000 Podgorica Montenegro

Podgoritsa Büyükelçiliği Telefonu :
00 382 -20-445 700

Podgoritsa Büyükelçiliği Faks Numarası :
00 382-20-445 777

Podgoritsa Büyükelçiliği Eposta Adresi :
embassy.podgorica@mfa.gov.tr 

Podgoritsa Büyükelçiliği Websitesi :
http://podgorica.be.mfa.gov.tr