Nairobi Büyükelçiliği

Nairobi Büyükelçiliği Adresi :
GIGIRI ROAD, OFF LIMURU ROAD P.O.BOX: 64748 NAIROBI-KENYA

Nairobi Büyükelçiliği Telefonu :
 00 254 20 712 69 29 / 00 254 20 712 69 30

Nairobi Büyükelçiliği Faks Numarası :
00 254 20 712 69 31

Nairobi Büyükelçiliği Eposta Adresi :
embassy.nairobi@mfa.gov.tr

Nairobi Büyükelçiliği Websitesi :
http://nairobi.be.mfa.gov.tr

İlgili Yazılar