Kazan Başkonsolosluğu

Kazan Başkonsolosluğu Adresi :
Gorkova Ulitsa 23/27 P.O. BOX:141 420015 Kazan, Tatarstan / Russian Federation

Kazan Başkonsolosluğu Telefonu :
00 (7 843) 299 53 10 /
00 (7 843) 299 53 11

Kazan Başkonsolosluğu Faks Numarası :
00 (7 843) 264 25 11

Kazan Başkonsolosluğu Eposta Adresi :
consulate.kazan@mfa.gov.tr 

Kazan Başkonsolosluğu Websitesi :
http://kazan.bk.mfa.gov.tr

İlgili Yazılar