Uluslararası Örgütler

Afrika Birliği AFB

Afrika Birliği Afrika ülkelerinin stratejik , sosyal , politik ve ekonomik olarak birleşmesinin , kalkınmanın hızlanmasının ve paylaşılmasının , barış ve istikrar ortamının kurulması ve korunmasının , demokrasi ve insan yaklarının korunması ve güçlendirilmesi ve toplumsal hizmetlerin yaygınlaştırılması amacı ile…
Read more